ZDRAVOTNÍ PÉČE JE U NÁS STANDARDNĚ HRAZENA ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNOU

SMLUVNÍ POJIŠTOVNY

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 Vojenská zdravotní pojišťovna
205 Průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
213 Revírní bratrská pokladna

Nepojištěné pacienty nebo klienty jiných pojišťoven ošetřujeme za přímou úhradu dle provedených výkonů a vyšetření.

VYŠETŘENÍ SLUCHU A PŘIDĚLOVÁNÍ SLUCHADEL

Již od roku 1991 Vám a Vaším blízkým pomáháme znovu lépe slyšet a tak se zpět aktivně účastnit plnohodnotného života.

SluchadlA jsou standardně takhle malá !

více informací o sluchadlech najdete na záložce vyšetření sluchu

Orl vyšetření

Komplexní a cílené vyšetření začíná anemnézou ve které zjišťujeme Vaše obtíže a následuje podrobné klinické vyšetření uší, nosu a krku. Vyšetření je standardně prováděné za pomocí nejmodernější přístrojové techniky, endoskopů, optik napojených na videořetězec kamerového systému, ultrazvuku...a dalších přístrojů dle potřeby.

Vyšetření sluchu

Audiometrie - vyšetření sluchového nervu, prahu slyšení. 

Audiometrie je diagnostický test sluchu, který se používá k posouzení sluchové schopnosti jednotlivce. Během audiometrického vyšetření se měří schopnost vnímat zvuky různých frekvencí a hlasitostí. Audiometrie se provádí pomocí sluchátek a speciálního audiometrického zařízení. Během testu je pacient vystaven různým zvukovým stimulům, a to dle potřeby jak v oblasti řeči, tak v oblasti tónů. Pacient během audiometrického vyšetření reaguje na zvukové podněty buď stisknutím tlačítka, pokynem nebo verbálně. Tyto reakce jsou zaznamenány a vyhodnoceny specialistou. Audiometrie umožňuje stanovit hranici sluchu jednotlivce a určit přítomnost a stupeň sluchového postižení. Na základě výsledků audiometrického testu je možné navrhnout vhodnou léčbu nebo rehabilitační opatření. Audiometrie se provádí u různých věkových skupin, včetně dětí i dospělých, a je jedním z klíčových nástrojů pro diagnostiku a sledování sluchových poruch.

Tympanometrie - máme jeden z nejmodejnějších klinických tympanometrů součastnosti. 
Jedná se o bezbolestivé vyšetření středního ucha, bubínku, středoušního převodního aparátu kůstek, eustachovy trubice k objasnění příčiny zalehnutí uší, zánětu, tinitu a dalších středoušních nemocí. Během tympanometrického vyšetření je do ucha vložena malá sondička, která měří pohyblivost tympanické membrány při změnách tlaku.Tympanometrie poskytuje informace o stavu Eustachovy trubice, přítomnosti tekutiny v uchu, poruchách středního ucha a dalších patologiích, které mohou ovlivnit sluch.

Přidělování sluchadel

Anamnéza a klinické vyšetření - otoskopie
Audiometrické vyšetření vč. ev speciálních testů
Konzultace a výběr vhodného sluchadla
Zhotovení otisku pro individuální výrobu sluchadla
Vydání sluchadla a jeho nastavení pomocí počítače. 


Přidělování sluchadel je prováděno po vyhodnocení individuální potřeby pacienta na základě výsledků audiometrických testů a dalších diagnostických procedur. Během procesu jsou zohledněny faktory jako typ a stupeň sluchové poruchy, věk, životní styl a osobní preference pacienta.  Našim cílem je spolu s Vámi postupovat tak aby sluchadla byla správně vybrána a nastavena, aby poskytovala maximální kompenzaci sluchové vady a výhody pro uživatele. 

Existuje široká škála sluchadel, včetně zařízení za uši (BTE), do ušního zvukovodu (ITE), za ušním boltcem (RIC). Sluchadla jsou individuálně přizpůsobena pro optimální pohodlí a efektivitu. To zahrnuje správné tvarování zvukovodu, volbu správné velikosti a typu a přizpůsobení nastavení zesílení a filtrů. Samozdřejmě že na konci celého procesu provádíme odpovídající školení ohledně jejich používání, údržby a správného zacházení s nimi. Pravidelné následné kontroly jsou vhodné ale nemusí být pravidelné - dle individální potřeby pacienta.

Technologický pokrok v oblasti sluchadel umožňuje přizpůsobení sluchadel na míru a poskytuje pokročilé funkce, jako jsou umělá inteligence zpracování zvuku, adaptivní algoritmy zvukového zpracování a bezdrátové připojení k dalším zařízením ( telefonování přímo ve sluchadle atd).

Nebojte se zda se Vám výše uvedené informace zdají složité. Od toho jsme zde pro Vás abychom Vám s tím poradili a pomohli na profesionální úrovni. 

Screening sluchu - vyšetření dětí v 5 letech
Otoakustické emise - novorozenci

Zahrnuje klinické a audiometrické vyšetření - vše zcela bez bolesti a přijemné pro dítě.

Screening sluchu u pětiletých dětí je důležitým preventivním opatřením pro odhalení případných sluchových poruch v raném věku.Testování sluchu se často provádí ve spolupráci s pediatry, aby se zajistilo pokrytí co největšího počtu dětí. Screening sluchu u pětiletých dětí může zahrnovat různé metody, včetně použití sluchátek a jednoduchých testů, které měří reakci na zvuky různých frekvencí a hlasitostí.Cílem screeningového testování je identifikovat děti s podezřením na sluchovou poruchu, které by měly být podrobeny dalším specializovaným vyšetřením.Důležitost včasného odhalení sluchových problémů spočívá v tom, že umožňuje rychlé zahájení léčby nebo intervencí, které mohou napomoci ke zlepšení sluchového vnímání a komunikace u dítěte.

Otoakustické emise - vyšetřovány hlavně u novorozenců ale někdy i u dospělých. 

Vyšetření otoakustických emisí (OAE) je neinvazivní (= příjemný) test sluchu, který se používá k posouzení funkce vnitřního ucha. Během vyšetření je do ucha vloženo malé speciální "sluchátko", které vysílá tiché zvukové signály. Vyšetření otoakustických emisí se často používá u novorozenců a malých dětí, protože umožňuje posoudit jejich sluchovou schopnost bez nutnosti spolupráce při testování sluchu. OAE také může být součástí diagnostických testů pro identifikaci poruch sluchu u dospělých.Toto vyšetření je rychlé, neinvazivní a zcela bezbolestné. Poskytuje cenné informace o funkci vnitřního ucha a pomáhá při diagnostice sluchových poruch. Pokud jsou otoakustické emise nepřítomné nebo snížené, může to naznačovat problém ve sluchovém systému a další vyšetření mohou být potřebná k určení přesné příčiny a rozsahu poruchy sluchu

Proč je to nutné, proč se to dělá ?
 
Nedostatečné nebo neodhalené sluchové poruchy mohou mít negativní dopad na vývoj řeči, jazykové dovednosti a úspěch dítěte již od narození a poté obzvláště ve škole. 

Vyšetření sluchu u novorozenců a poté u pětiletých dětí přispívá k posílení péče o jejich správný mentální rozvoj, sluchové zdraví a zajišťuje, aby případné sluchové problémy nezůstaly nepovšimnuty a Vaše dítě prospívalo jak má.

Další vyšetření - neúplný stručný výčet toho co umíme a děláme kvalitně a bez dlouhého čekání

- Standardní diagnostické vyšetření ORL
- Foniatrické vyšetření
- Diagnostika a léčba zánětlivých onemocnění
  včetně odběru materiálu ke kultivačnímu
  vyšetření
- Diagnostika, léčba a dispensarizaci nádorových
  onemocnění v rozsahu ambulantní péče s úzkou
  spolupráci s klinikou
- Ošetření život neohrožujících úrazů v ORL
  oblasti , zajištění návaznosti další zdravotní
  péče
- Péče o pacienty s poruchami sluchu :
- Vyšetření sluchu - základní audiometrická
  vyšetření , slovní audiometrie , výpočet ztrát
  sluchu v procentech
- Tympanometrické vyšetření - diagnostika
  onemocnění bubínku a středouší, lícního nervu
- Kontrolní vyšetření sluchu u pracujících v
  riziku hluku
- Sonografie a rtg vedlejších dutin nosních - diagnostika onemocnění vedlejších dutin nosních

Terapie biostimulačním laserem :
  - např. zánětlivá onemocnění vedlejších dutin
    nosních, hltanu, zevního zvukovodu,středouší..
    alergické i nealergické rýmy
  - Tinitus aurium - terapie ušního šelestu
  - Herpes simplex - opar
  - Zánětlivá a artrotická onemocnění
    temporomandibulárního(čelistního) kloubu
  - Jizvy, vybraná kožní onemocnění - ke zmírnění
    lokálního nálezu, urychlení hojení lézí

  - Instilace, inhalace, obstříky krční páteře

  - Zavádění naušnic

  -  Aplikace infuzní vasodilatační terapie u
     stavů s poruchou sluchu, tinnitem,
     závrativých stavů ...
     
         ..... a mnoho dalšího

INFORMACE O TESTOVÁNÍ NA COVID 19TESTY NA COVID 19 ANTIGENNÍ - zdarma 4x měsíčně
TESTY NA COVID 19 PCR - zdarma pro indikované pacienty, pro samoplátce (814 kč). 
Nejedná se o screeningové testování populace.

 TESTY provádíme ze slin / z krku / z nosu / z nosohltanu
    - dle Vašeho výběru u dětí i dospělých
TESTY jsou schváleny v seznamu EVROPSKÉ UNIE pro cestování. (jak PCR tak i Antigenní)

Certifikát o výsledku testu v angličtině včetně QR kodu.
Možnost stáhnout z portálu ocko.uzis.cz.
Potvrzení pro zaměstnavatele a služby samozdřejmostí (kadeřník, restaurace...).

Testy jsou prováděné bezbolestně zkušeným lékařem ORL.
Možno absolvovat antigenní test 4x měsíčně zdarma.
( samoplátci kdykoliv častěji - 200 kč ).

TESTY PROTILÁTEK na covid IgG a IgM. Vhodné pro kohokoliv kdo neví zda infekci prodělal a nebo zda má po prodělané infekci protilátky. 
( 100 kč - není hrazeno ZP )

Bez nutnosti objednání na všechny testy můžete přijít kdykoliv v ordinační dobu
  ( čekání většinou cca 10 minut )