UŠNÍ NOSNÍ KRČNÍ
            ORL


     Prim. MUDr. Pavel Navrátil
     MUDr. Martin Navrátil, MBA
     MUDr. Jitka Dosoudilová
     MUDr. Ludmila Lahodová
     MUDr. Eva Marxová


IČO : 49562932 , rozhodnutí o registraci nestátního
zdravotnického zařízení č.j. RZ / 1477 / 94 / 553
provozovatel : Prim. MUDr. Pavel Navrátil
Seznam některých výkonů poskytovaných v ambulanci :

- Standardní diagnostické vyšetření ORL
- Foniatrické vyšetření
- Diagnostika a léčba zánětlivých onemocnění
  včetně odběru materiálu ke kultivačnímu
  vyšetření
- Diagnostika, léčba a dispensarizaci nádorových
  onemocnění v rozsahu ambulantní péče s úzkou
  spolupráci s klinikou
- Ošetření život neohrožujících úrazů v ORL
  oblasti , zajištění návaznosti další zdravotní
  péče
- Péče o pacienty s poruchami sluchu :
- Vyšetření sluchu - základní audiometrická
  vyšetření , slovní audiometrie , výpočet ztrát
  sluchu v procentech
- Tympanometrické vyšetření - diagnostika
  onemocnění bubínku a středouší, lícního nervu
- Kontrolní vyšetření sluchu u pracujících v
  riziku hluku
- Sonografie a rtg vedlejších dutin nosních - diagnostika onemocnění vedlejších dutin nosních

Ordinační hodiny Ušní Nosní Krční (ORL)

Pondělí      : 7:30 - 12:00     13:00 - 17:00  
Úterý          : 7:30 - 12:00     13:00 - 16:00
Středa        : 7:30 - 12:00     13:00 - 15:00
Čtvrtek       : 7:30 - 12:00     13:00 - 16:00
Pátek         : 7:30 - 12:00

Změny ordinační doby o svátcích a prázdninách zjistíte na www.facebook.com/ordinaceolomouc.cz nebo na tel.čísle : 585 227 620. Děkujeme.
Telefon : 585 227 620

Adresa : ORL MUDr Pavel Navrátil
                Bořivojova 30a
               Olomouc 779 00

E-mail : ordinace @seznam.cz
Terapie biostimulačním laserem :
  - např. zánětlivá onemocnění vedlejších dutin
    nosních, hltanu, zevního zvukovodu,středouší..
    alergické i nealergické rýmy
  - Tinitus aurium - terapie ušního šelestu
  - Herpes simplex - opar
  - Zánětlivá a artrotická onemocnění
    temporomandibulárního(čelistního) kloubu
  - Jizvy, vybraná kožní onemocnění - ke zmírnění
    lokálního nálezu, urychlení hojení lézí
  - Zpomalení a prevence vypadávání vlasů
  - Instilace, inhalace, obstříky krční páteře
  - Zavádění naušnic
  -  Aplikace infuzní vasodilatační terapie u
     stavů s poruchou sluchu, tinnitem,
     závrativých stavů ...
 
    
      
  ..... a mnoho dalších
Podrobnější popis k odpovědím častých dotazů k diagnozám a výkonům v ORL oblasti :


Co to je nosní mandle ? 
- Zvětšená (hypertrofická) tkáň nacházející se na zadní stěně hltanu v klentbě nosohltanu (mezi zadní částí nosní dutiny a dutinou ústní) vyskytující se zejména u dětí mezi 2-7.rokem - je-li tato tkáň bez postižení, plní svou funkci organismu jako součást imunitního systému, v tomto případě v místě vstupu infekce do organismu. Svou úlohu plní přibližně do období puberty - 10-12 let, kdy je imunitní systém nejvíce zatížen a postupně se vyvíjí, pak tato tkáň atrofuje (postupně zaniká,mizí) a její funkci plní, popř.nahrazují jiné navzájem propojeny součásti imunitního systému nacházející se v oblasti horních cest dýchacích

Proč nosní mandli odstraňovat ?

je-li tkáň patologicky změněná převažují komplikace z její přítomnosti nad její prospěšností je nutné provést - ADENOTOMII. Úlohu v patologii zde hrají různé vlivy jako : genetická predispozice,životospráva,typ imunitního systému, hormonální vlivy, alergie či různými způsoby zapříčiněná nosní neprůchodnost Adenotomii provádíme : 1/je -li zdrojem infekce - příčinou opakujících se zánětů středouší,rým,zánětů vedlejších dutin nosních, angín , zánětů hrtanu , dolních cest dýchacích aj......2/znemožňuje-li ,či zhoršuje.li vdůsledku zvětšení a prosáknutí dýchání nosem !!!!! dítě pak dýchá nefyziologicky ústy,v noci chrápe, vdechuje suchý nezvlhčený vzduch dutina nosní a vedlejší dutiny nosní neventilují - udržuje se zde infekce jako fokus nefyzilologické dýchání nosem je neplnohodnotné povrchní,reflexivně má negativn vliv na utváření hrudíku, páteře, dýchací svaly. 3/zvětšená adenoidní tkáň může překrývat ústí Eustachových trubic v nosohltanu vzniká porucha ventilace středoušní dutiny a z toho vyplývající možné poruchy sluchu, chronické záněty středouší

Základní příznaky, kdy myslíme na přítomnost nosní mandle - adenoidní vegetace:
- časté rýmy aj. záněty horních a dolních cest dýchacích vedlejších dutin nosních, středního ucha, rýmy ...
- noční chrápání v důsledku nosní obstrukce prosáklou a v horizontální poloze více prokrvenou AV, až probouzení se ze spaní
- dýchání s otevřenými ústy během dne, dítě získává typický výraz obličeje s pootevřenými ústy, předsunutou dolní čelistí
- vysychání sliznic dýchacích cest, ztékání hlenu z nosohltanu, dráždění ke kašli, dyspeptickéb potíže ze spolykaného hlenu
- možná je též nedoslýchavost, noční pomočování,celkové neprospívání a zpomalený růst
- plochý hrudník, kulatá záda
- poruchy řeči, artikulace, huhňavost ...

​Adenotomie - odstranění nosní mandle- jde o výkon, kdy se odstraňuje adenoidní vegetace - nazývaná též nosní mandlí. Dnes se provádí nejčastěji v celkové anestesii,speciální kyretou a nebo shaverem či radiofrekvenčním generátorem za kontroly optiky a videořetězce.


​Co jsou to Grometky ? - ventilační trubičky z umělé hmoty - k zajištění permanentní - dlouhodobé ventilace středouší , nahrazující funkci nedostatečně funkční eustachovy trubice při ventilaci se obnovuje původní prostředí ve středouší za bubínkem,zabraňuje se zde tímto tvorbě podlaku a hlenu tj.výše zmíněným poruchám sluchu, komplikacím. Grometky se zavádějí do středouší nejčastěji v krátkodobé celkové anestesii pod kontrolou světelného mikroskopu. Po odsátí patologického vazkého hlenu ze středouší se zavede grometka,tato se ponechává v uchu co nejdéle - i 1 rok. Do té doby se grometka může sama vyloučit,nebo se po splnění své funkce odstraňuje. Úspěšnost terapie se poté kontroluje pravidelnými vyšetřeními, včetně tympanometrického. Otvor v bubínku po grometce se zhojí spontánně.


Presbyacusis - postupné pomalé zhoršení sluchu

- je nutné odlišit od náhle vzniké ztráty sluchu
- postupné zhoršování sluchu související a postupně progredující s věkem, jde o fyziologický stav
rychlost a míra zhoršování sluchu je individuální, je dána geneticky, dále působením rizikových faktorů během života - např - práce v hlučném prostředí, vystavení se chemickým ototoxickým látkám, fyzikélním vlivům, infekční onemocnění, prodělané záněty ušní i onemocnění celková jako jsou například cukrovka, vysoký tlak a mnoho dalších
- ani nejmodejnější pokroky v medicíně nedokážou trvale poškozený sluch vrátit k bývalé normě ale
velmi účinným řešením zhoršení sluchu jsou sluchadla a léky které slouží k zpomalení stárnutí sluchového nervu


​​
Tinnitus - hučení, šumění, pískání v uších

- velmi častá a problematická příčina stezku mnoha pacientů zejména vyššího věku
definice - jde o sluchový vjem bez zdroje v zevním prostředí v 99 prpocentech jde o subjektivní počitek,charakteru hučení,pískání,šumění,syčení apod,různé frekvence a intenzity, který nelze objektivizovat může velmi traumatizovat pacienta zejména v noci,ale i během dne.
jeho příčina je velmi různorodá,často komplexní,někdy se ani nepodaří zcela objasnit. může se jednat o poruchu-ve smyslu,zánětu,mechanického dráždění,poruchu prokrvení-kdekoliv na sluchové dráze, ve vnitřním,středním uchu,na bubínku,ve zvukovodu popř. reflektoricky při zánětu , mech. dráždění z oblasti v okolí sluchového aparátu - HCD,VDN, postižení čelistního kloubu,postižení krční páteře v důsledku funkčních bloků na podkladě degenerativních změn aj. nutno brát v úvahu i systémová onemocnění - DM,HN, hypercholesterolémíí,poruchy štítné žlázy , jiné hormonální, krevní aj. choroby,stres ...
Dle zjištěné nebo nejpravděpodobnější příčiny a klinického typu tinnitu léčíme :
a) konzervativně ve smyslu prevence působení negativních vlivů na sluchový aparát-hluk,léky,stres,alkohol,kouření správná životospráva,časného odhalení celkových chorob, správného léčení zánětů aj.záležitostí v ORL oblasti
b) medikamenozně léký ovlivnujívcími složku cévní,dále myorelaxancii,psychofarmaky,antihistaminiky
c) operativně - dle dg
d) psychoterapie,alternativní přístupy jako akupunktura . biostimulační laser, hyperbarická oxygenoterapie apod.
e) některé formy Tinnitu lze řešit moderními sluchadly

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ OLOMOUC
BOŘIVOJOVA 30A
© MUDr. Martin Navrátil, MBA
Facebook ORDINACEOLOMOUC.CZ