2016

​Naše ORL ordinace byla vybrána jako jedno z mezinárodních center pro klinický výzkum náhlé ztráty sluchu - studie HEALOS.Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na tel 585 227 620 !Do tohoto hodnocení budou zařazeni dříve neléčení pacienti s idiopatickou senzorineurální ztrátou sluchu (ISSNHL) s nástupem během 72 hodin před podáním studijní léčby.Hodnocení HEALOS je v současné době otevřeno pro nábor pacientů ve vybraných nemocničních zařízeních a centrech v Evropě a Asii znázorněných na naší mapě a jeho cílem je zhodnotit novou slibnou léčebnou možnost (AM-111) u pacientů s těžkou nebo hlubokou idiopatickou náhlou senzorineurální ztrátou sluchu.    
    
2017

​Studie HEALOS byla úspěšně ukončena.    
    
2018

Našem centrum bylo znovu vybráno jako jedno z mezinárodních pracovišť pro klinické hodnocení náhlé ztráty sluchu. Našim pacientům se tak otevírá jedinečná možnost k zařazení ke klinickému hodnocení studie RESTORE. Jedná se o pacienty s náhlou ztrátou sluchu. Pokud trpíte náhlou nedoslýchavostí, navštivte naši ORL ordinaci nebo zavolejte na tel číslo 585 227 620, zvážíme pro Vás přínos a možnost zařazení do klinického hodnocení.    
    
2019

Od 1.1.2019 se v našem zdravotnickém zařízení ruší kožní ordinace.    
    
2019

Od 1.3.2019 v ORL ambulanci provádíme jako jedno z mála ORL pracovišt v Olomouckém kraji screening sluchu 5 letých dětí. Vyšetření doporučené českou společností otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, dle metodického pokynu ministerstva zdravotnictví ČR věstníku č. 11/2018. Více v dokumentu zde.screening sluchu
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ OLOMOUC
BOŘIVOJOVA 30A
© MUDr. Martin Navrátil, MBA
Facebook ORDINACEOLOMOUC.CZ