ORL ambulance

Prim MUDr. Pavel Navrátil

Orl vyšetření

Komplexní a cílené vyšetření začíná anemnézou ve které zjišťujeme Vaše obtíže a následuje podrobné klinické vyšetření uší, nosu a krku kteé může být provedené za pomocí nejmodernější  přístrojové techniky, optik napojených na videořetězec kamerového systému, ultrazvuku.

Prestižní aktivity našeho ORL pracoviště

screening sluchu u dětí

Od 1.3.2019 v ORL ambulanci provádíme jako jedno z mála ORL pracovišť v Olomouckém kraji screening sluchu 5 letých dětí. Vyšetření doporučené českou společností otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, dle metodického pokynu ministerstva zdravotnictví ČR věstníku č. 11/2018.

COVID 19 tes​tování - 2021

NOVĚ OD 02/2021 se NAŠE ORL ORDINACE STÁVÁ SOUČÁSTÍ SÍTĚ POSKYTOVATELŮ TESTOVÁNÍ

ANTIGENNÍ ODBĚROVÉ CENTRUM PRO CELOSTÁTNÍ TESTOVÁNÍ NA COVID-19.

HEALOS - 2016

Naše ORL ordinace byla vybrána jako jedno z mezinárodních center pro klinický výzkum náhlé ztráty sluchu - studie HEALOS.Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na tel 585 227 620 !Do tohoto hodnocení budou zařazeni dříve neléčení pacienti s idiopatickou senzorineurální ztrátou sluchu (ISSNHL) s nástupem během 72 hodin před podáním studijní léčby.Hodnocení HEALOS je v současné době otevřeno pro nábor pacientů ve vybraných nemocničních zařízeních a centrech v Evropě a Asii znázorněných na naší mapě a jeho cílem je zhodnotit novou slibnou léčebnou možnost (AM-111) u pacientů s těžkou nebo hlubokou idiopatickou náhlou senzorineurální ztrátou sluchu.

RESTORE - 2018

Našem centrum bylo znovu vybráno jako jedno z mezinárodních pracovišť pro klinické hodnocení náhlé ztráty sluchu. Našim pacientům se tak otevírá jedinečná možnost k zařazení ke klinickému hodnocení studie RESTORE. Jedná se o pacienty s náhlou ztrátou sluchu. Pokud trpíte náhlou nedoslýchavostí, navštivte naši ORL ordinaci nebo zavolejte na tel číslo 585 227 620, zvážíme pro Vás přínos a možnost zařazení do klinického hodnocení.

oPTINOSE 2020

Od roku 2020 v ORL ambulanci probíhá        klinické hodnocení OPTINOSE 
 pro pacienty s chronickým zánětem
 vedlejších dutin nosních 
(chronická sinusitida )


Více informací na 
tel. čísle ordinace.

SMLUVNÍ POJIŠTOVNY

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 Vojenská zdravotní pojišťovna
205 Průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
213 Revírní bratrská pokladna

Nepojištěné pacienty nebo klienty jiných pojišťoven ošetřujeme za přímou úhradu dle provedených výkonů a vyšetření.

VYŠETŘENÍ SLUCHU A PŘIDĚLOVÁNÍ SLUCHADEL

Již od roku 1991 Vám a Vaším blízkým pomáháme znovu lépe slyšet a tak se zpět aktivně účastnit plnohodnotného života.

Na vaši ztrátu sluchu může pomoci sluchadlo

ano - a může být i takhle malé !

více informací o sluchadlech najdete na záložce vyšetření sluchu